Úvodní strana Firma Politika společnosti

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost sorena, s.r.o. přijala následující politiku k řízení své činnosti v procesu instalace technologií povrchových úprav od vyhledání zákazníka, inženýrské činnosti, realizaci, servisu až po podporu v oblasti ochrany životního prostředí při provozu instalovaných zařízení.

Tato politika je základem pro dosažení našich cílů a podmínek pro kvalitní a životnímu prostředí šetrnému, bezpečnému a zdraví neohrožujícímu provozu zařízení pro povrchové úpravy výrobků u našich zákazníků.

Vedení společnosti sorena, s.r.o. vyhlašuje politiku společnosti a zavazuje se k následujícímu:

 • SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
  Hlavním cílem společnosti je pochopit potřeby našich zákazníků a předkládat vhodná technologická řešení vedoucí k co nejlepšímu využití a zlepšení stávajícího stavu tak aby námi navržené technologie vždy s dostatečnou rezervou splňovaly požadavky pro dané provozy.
  Dalším naším cílem je zlepšit komunikaci se zákazníkem, konzultovat s ním a navrhovat vhodná řešení problémů v dané problematice, které se mohou vyskytnout v průběhu plánování, realizace a posléze i přímo při provozu.

 • KOMPLEXNÍ SLUŽBY
  Společnost na základě svých rozsáhlých zkušeností neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb zejména nabídkou komplexních služeb v oblasti dodávek technologií povrchových úprav.

 • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Důležitým cílem je pochopit potřeby zákazníků a tyto potřeby dostat do kontextu s aktuální legislativou jak v oblasti ochrany ovzduší a životního prostředí tak i v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a prevence.
  Své zákazníky budeme upozorňovat na rizika vznikající provozem technologií pro povrchové úpravy a navrhovat řešení vedoucí k ochraně životního prostředí.

 • ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ
  Vedení společnosti zajistí zvýšení kvalifikace zaměstnanců poskytováním periodických a jednorázových školení, které se týkají problematiky ochrany životního prostředí, BOZP a požární ochrany. Dále zajistí formou interního či externího školení profesní a technický růst zaměstnanců a vedení společnosti.

 • KULTURA SPOLEČNOSTI
  Vedení společnosti dbá na dobré jméno firmy a zajištěním zpracování propagačních materiálů, prezentací na internetu a vystupováním svých zaměstnanců při styku se zákazníky.


V Brně dne 1.7.2011                                                               Ing. Zdeněk Kašpar

Nahoru

 

Tvorba www stránek intencio s.r.o.

Tel.: +420 548 211 261-2 | sorena@sorena.cz | www.sorena.cz