Úvodní strana Produkty Průmyslové odmašťovací a mycí boxy

PRŮMYSLOVÉ ODMAŠŤOVACÍ A MYCÍ BOXY


Box pro odmašťování a oplach je tvořen ocelovou konstrukcí s dvojitými stěnami a integrovaným osvětlením pracovního prostoru. Box rovněž plní funkci odsávání par a sušení. K odsávání par vzniklých při odmašťování, případně oplachu, slouží axiální ventilátor, který odsává páry přes stropní část kabiny. Stropní prostor je speciálně upraven pro rozvod vzduchotechnického potrubí. Další funkce boxu spočívá v možnosti vysušení odmašťovaného výrobku. K tomuto účelu slouží vzduchotechnika, která zajišťuje pomocí teplovzdušného agregátu ohřev a cirkulaci teplého vzduchu a tím i dosušení výrobku. Box je vybaven systémem podroštových sběrných kanálů, které slouží k zachycení odmašťovací lázně a oplachové vody a systémem čerpadel umístěných v čerpací šachtě je přečerpá zpět do cirkulační nádrže čerstvé lázně nebo do retenční nádrže oplachů. Box může být dovybaven ČOV.PRŮBĚŽNÉ ODMAŠŤOVACÍ, OPLACHOVÉ A SUŠÍCÍ LINKY


Průběžné mycí linky vybavené vhodným typem dopravníkového systému jsou určeny pro sériovou výrobu. Výrobek prochází několika cykly odmaštění, oplachu a následného sušení. Díky bezobslužnému provozu může být pro odmaštění použita agresivní chemie. Použitá chemie je odsávána do recyrkulačního zařízení, nebo do odpadní nádrže. Následný oplach může být několikrát opakován, až do požadované kvality čištění. Linku lze vybavit ČOV. Poslední částí cyklu je sušení proudícím horkým vzduchem. Ohřev zabezpečuje automatická jednotka s nerezovým výměníkem, hořákem na libovolné topné médium a vlastním ventilátorem. Celý proces je řízen počítačem.

Nahoru

 

Tvorba www stránek intencio s.r.o.

Tel.: +420 548 211 261-2 | sorena@sorena.cz | www.sorena.cz