Úvodní strana Produkty Tryskací zařízení
TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ
Proces tryskání se používá k čištění, předúpravě a úpravě různých kovových a nekovových výrobků.
TRYSKACÍ STROJE S METACÍMI KOLY
Tryskací stroje zajišťují bezobslužný proces tryskání. Jsou určeny pro tryskání výrobků jakékoli velikosti v sériové výrobě. Abrazivo je na výrobky vrháno pomocí lopatek metacího kola turbíny. Odstředivá síla způsobí cílené metání abraziva rychlostí až 99 m/s. Stroj je vybaven systémem sběru a recyklace abraziva. Díky vybavení různými typy dopravníkových systémů může být zařazen do výrobních linek průmyslového odvětví.


Tryskací stroje s válečkovou dráhou
 • jsou vhodné pro tryskání dlouhých, plochých výrobků. Vhodně umístěná metací kola umožňují otryskání výrobků ze všech stran 
Tryskací stroje bubnové
 • jsou vhodné pro tryskání výrobků malé až střední velikosti 
Tryskací stroje s drátěným pásem
 • jsou vhodné pro tryskání plochých a objemných výrobků. Na drátěném páse lze tryskat i výrobky složitých tvarů ( různé kapsy, výstupky,…) 
Tryskací stroje se závěsným zařízením
 • jsou vhodné pro výrobky s větší hmotností nebo větším objemem. Otáčivý pohyb závěsného zařízení umožní komplexní tryskání výrobku


TRYSKACÍ BOXY


Jsou určeny pro ruční tryskání výrobků různých velikostí. Velikosti boxů závisí na velikosti největšího otryskávaného výrobku. K tryskání se využívají tryskací zařízení poháněná stlačeným vzduchem. Box je vybaven systémem sběru a recyklace abraziva. Čištění vzduchu vnitřního prostoru boxu zajišťuje výkonný filtrační systém s možností recyrkulace. Tryskací box může být vybaven různým typem dopravníkových systémů a může být zařazen do výrobních linek průmyslového odvětví.Konstrukce boxu

 • Stěny i strop jsou zkonstruovány ze samonosných sandwichových panelů, plnící funkci tepelné a akustické izolace

 • Vnitřní stěny boxu i dveře jsou překryty speciálními gumovými pláty, které tlumí dopadající abrazivo, čímž chrání obsluhu i vnitřní stěny boxu

 • Vrata jsou opatřena servisními dvířky s okénkem. Jsou vybavena bezpečnostním spínačem, zamezujícím nežádoucímu spuštění tryskání při náhodném vstupu do boxu

Osvětlení

 • Průmyslová zářivková tělesa s minimálním krytím IP65 a speciálními kryty pro ochranu před dopadajícím abrazivem jsou umístěna ve stropě nebo v bočních stěnách

 • box je dále vybaven nouzovým osvětlením

Filtrace vzduchu – prachový odlučovač

 • funguje na bázi vytvoření podtlaku uvnitř boxu. Znečištěný vzduch prochází vlastním filtrem.

 • Čištění filtračních vložek je zajištěno prostřednictvím proudu stlačeného vzduchu v opačném směru a tzv. oklepem prachových částic do sběrné nádoby

Systém rekuperace abraziva

 • Celoplošný sběr abraziva pomocí hrabicových dopravníků s elektrickým pohonem

 • Pro dopravu abraziva do třídícího systému je použit korečkový elevátor

 • Pneumatický třídící systém je zkonstruován tak, aby zajišťoval optimální separaci abraziva od nečistot

Tryskací zařízení

 • Pneumatický ventil pro brusivo

 • Ovládací systém pro zahájení a ukončení postupu tryskání

 • Dálkové ovládání pro úpravu charakteristik brusné směsi
MOBINÍ TRYSKACÍ JEDNOTKY


 • Pro ruční použití

 • Konstrukční řešení tryskacích jednotek umožňuje použití většiny běžně nabízených typů a velikosti abraziv

 • Obsluha zařízení provádějící proces tryskání musí používat ochrané pomůcky, které ji chrání proti vlivům tryskání (hluk, prach, odrážející se abrazivo,…)Nahoru

 

Tvorba www stránek intencio s.r.o.

Tel.: +420 548 211 261-2 | sorena@sorena.cz | www.sorena.cz