Přídavné zařízení WIND

k instalaci do kabin, vhodný pro použití vodou ředitelných barev


Systém WIND je určený k urychlení sušení vodouředitelných barev a tím ke zvýšení  produktivity práce v lakovací kabině. Zajišťuje 9 x rychlejší proudění vzduchu ve fázi odvětrávání a vysoušení a tím i rychlejší odvod vodních par.

Předem filtrovaný vzduch je přiváděn přes stropní filtry prostřednictvím vzduchových trysek do vnitřního prostoru lakovací kabiny. Systém je vybaven nastavitelnými tryskami umístěnými ve čtyřech rozích lakovací kabiny a zajišťujícími  9-ti násobné navýšení proudění vzduchu a jeho rovnoměrný rozptyl.
V případě, že systém WIND není v provozu, jsou vzduchové trysky chráněny pneumaticky ovládanými klapkami proti nežádoucímu rozstřiku nátěrových hmot. Systém je plně integrován v panelové struktuře lakovací kabiny.

Systém WIND je ideální pro vodouředitelné barvy a je schopen akcelerovat i dobu odvětrání a vysoušení barev na bázi rozpouštědel. Výsledky testů, které byly provedeny několika výrobci  barev uvádějí následující údaje:

zkrácení doby odvětrání:cca 50%
zkrácení doby vypalování: cca 60%
úspora el. energie:cca 30%
Orientační energetické náklady na provoz
4 motory á 0,37 kW1,5 kW


       

Nahoru

 

Tvorba www stránek intencio s.r.o.

Tel.: +420 548 211 261-2 | sorena@sorena.cz | www.sorena.cz